Chứng nhận HQE

HQE quốc tế, hay còn được gọi là “beHQE” hoặc “HQE bởi Cerway” là phiên bản Quốc tế của HQE, tiêu chuẩn Công trình xanh của Pháp. Tiêu chuẩn HQE đã được phát triển từ năm 1992, bởi các chuyên gia của Pháp hợp tác với chính phủ Pháp để cùng nhau phát triển một phương pháp bền vững nhằm tối ưu hóa tất cả các khía cạnh liên quan đến việc xây dựng các tòa nhà: «Haute Qualité Environnementale», (Chất lượng môi trường cao).

Hiệp hội HQE cùng các tổ chức khác đã hợp tác để xây dựng một tiêu chuẩn môi trường nhằm xác định nền tảng cho chứng nhận này. Chúng bao gồm:

 • Việc quản lý tác động của dự án đối với môi trường bên ngoài, tập trung vào việc tiết kiệm tài nguyên bằng cách tối ưu hóa mức tiêu thụ
 • Việc tạo ra môi trường trong nhà trong lành và tiện nghi

Khái niệm HQE nhằm nâng cao chất lượng tổng thể của tòa nhà, bằng cách cải thiện sự thoải mái của người cư ngụ và bảo vệ môi trường. Chứng nhận HQE được cấu thành bởi 14 mục tiêu HQE. Giấy chứng nhận được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí chính: năng lượng, môi trường, sức khỏe, tiện nghi.GreenBIM và HQE Quốc tế

GreenBIM Engineering cung cấp các dịch vụ tư vấn để tối ưu hóa lựa chọn mục tiêu, tư vấn cho tất cả các tác nhân liên quan đến chứng nhận HQE và cung cấp các báo cáo cần thiết được yêu cầu bởi Chứng nhận HQE. GreenBIM tham gia vào toàn bộ dự án từ giai đoạn sớm:

Giai đoạn lập kế hoạch

 • Cuộc họp khởi động
 • Phân tích môi trường khu vực xây dựng
 • Xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên và định nghĩa về mục tiêu của hồ sơ môi trường của dự án
 • Điều chỉnh và xác nhận chương trình môi trường
 • Thích ứng và tích hợp HQE vào hệ thống quản lý dự án
 • Đánh giá chất lượng môi trường của tòa nhà (QEB)
 • Kiểm toán CERWAY n°1: Kiểm toán trước dự án – đánh giá QEB

Giai đoạn thi công

 • Đánh giá kỹ lưỡng về QEB tại các giai đoạn thiết kế ý tưởng, kỹ thuật và kỹ thuật thi công
 • Cuộc họp chuẩn bị và tham gia kiểm toán CERWAY n°2: Kiểm toán thiết kế
 • Đánh giá chất lượng môi trường của dự án trong giai đoạn cuối
 • Chuẩn bị và các cuộc họp xây dựng tiếp theo, tóm tắt báo cáo thăm công trường xây dựng
 • Cuộc họp chuẩn bị và tham gia kiểm toán CERWAY n°3: Kiểm toán việc thực hiện
 • Vận hành thử môi trường của tòa nhà

Mô phỏng, tính toán và lập mô hình năng lượng

 • Lập mô hình năng lượng theo HQE
 • Mô phỏng ánh sáng tự nhiên theo HQE
 • Tính toán âm họcYÊU CẦU BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Dịch vụ Chứng nhận HQE

Báo giá miễn phí & không ràng buộc trách nhiệm. Trả lời trong 24 tiếng.

YÊU CẦU BÁO GIÁ MIỄN PHÍ