Tính toán Động học Chất lỏng (CFD)

Tính toán Động học Chất lỏng (CFD) là một kỹ thuật mô phỏng phức tạp tính toán mô phỏng dòng chảy chất lỏng và trao đổi nhiệt. CFD đóng một vai trò quan trọng trong thiết kế một công trình xanh hiệu quả năng lượng, thoải mái và bảo vệ sức khỏe.

Các công cụ CFD mà GreenBIM Engineering sử dụng có thể phân tích 3 loại kỹ thuật kiến trúc chính:

1. Thông gió cơ khí

Mô phỏng luồng khí được thông gió cơ khí trong không gian. Các ví dụ bao gồm:

 • Nghiên cứu hệ thống HVAC
 • Trung tâm dữ liệu
 • Phòng thí nghiệm
 • Hệ thống phân tách chất ô nhiễm hoặc khói

 

2. Luồng khí hoặc tải gió bên ngoài

Mô phỏng luồng khí và tải trọng kết cấu trên một công trình. Các ví dụ bao gồm:

 • Gió thổi trên và xung quanh công trình
 • Tác động của vật cản tới luồng gió bên ngoài
 • Tải trọng gió trên lớp vỏ công trình

 

3. Thông gió tự nhiên

Nghiên cứu chuyển động của khí tạo ra bởi sự chênh lệch áp suất hay nhiệt độ. Trong công trình thường có hai trường hợp xảy ra thông gió tự nhiên:

 • Thông gió do chuyển động gió
 • Thông gió do giãn nở khí

 

Phần mềm CFD

GreenBIM Engineering sử dụng Autodesk Simulation CFD 2014 là công cụ mô phỏng dòng chảy chất lỏng và nhiệt chính xác để giúp dự đoán hiệu suất hệ thống, tối ưu hóa thiết kế và so sánh giữa các phương án trong quá trình thiết kế. Phân tích CFD là một công cụ hữu ích để:

 • Tính toán giá trị trung bình dự đoán (PMV) để đánh giá tác động của thiết kế phòng tới sự tiện nghi nhiệt
 • Phân tích tính hiệu quả của các hệ thống HVAC
 • Phát triển các biện pháp làm mát/thông gió thụ động như thông gió tự nhiên
 • Nghiên cứu tác động của hình dạng công trình và các vật cản lên tải gió bên ngoài