Nghiên cứu năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo nghĩa là năng lượng không được tạo ra từ nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống (than, khí thiên nhiên, dầu mỏ) thông qua các quy trình thông thường. Thẻo Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc Gia (NREL), “Nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo, như điện gió và điện mặt trời, thường xuyên được bổ sung và không bao giờ cạn.”

Hệ thống năng lượng tái tạo bao gồm các công nghệ được thiết kế để thu năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, nước, sinh học để đáp ứng yêu cầu điện năng tại chỗ hoặc để bù đắp năng lượng tiêu hao do sưởi ấm, làm mát không gian hoặc cấp nước nóng.

Công nghệ năng lượng tái tạo tại chỗ được tính điểm cho Tiêu chí LEED EA 2 “Năng lượng tái tạo tại chỗ” bao gồm các loại sau:

• Các hệ thống sưởi ấm địa nhiệt
• Các hệ thống điện địa nhiệt
• Các hệ thống năng lượng thủy điện ít tác động
• Các hệ thống năng lượng sóng và thủy triều
• Các hệ thống pin quang điện (PV)
• Các hệ thống năng lượng gió
• Các hệ thống nhiệt năng mặt trời
• Các hệ thống điện từ nhiên liệu sinh học
  • GreenBIM Engineering sử dụng các công cụ mô phỏng hiện đại để giúp nhóm thiết kế đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính của các hệ thống năng lượng tái tạo tích hợp vào công trình.


Phần mềm phân tích năng lượng tái tạo

Đội kỹ thuật GreenBIM Engineering sử dụng các phần mềm tiên tiến để thực hiện mô phỏng chính xác các hệ thống năng lượng tái tạo tích hợp vào công trình, ví dụ như:

TRNSYS 17
PVSyst 6
RETScreen 4
Autodesk Simulation CFD 2014

LEED và phân tích năng lượng tái tạo

Các nghiên cứu phân tích năng lượng tái tạo tuân thủ theo: