Chứng nhận LEED

Hệ thống đánh giá LEED (Dẫn đầu trong Thiết kế Năng lượng & Môi trường) được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC). USGBC là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dựa trên những lợi ích và tiếng nói chung của ngành công nghiệp xây dựng với hơn 18,000 công ty và tổ chức thành viên.

Các biện pháp thiết kế xây dựng công trình xanh có thể giảm thiểu đáng kể các tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc tăng hiệu năng, áp dụng các phương pháp thiết kế, thi công và vận hành hàng đầu trên thị trường. Một lợi ích bổ sung nữa là việc vận hành và quản lý xanh giúp giảm chi phí vận hành, tăng khả năng bán bất động sản, tăng năng suất lao động, và giảm đáng kể các vụ việc phát sinh do các vấn đề về môi trường không khí trong nhà.

Để biết thêm thông tin về hệ thống đánh giá LEED, xin đọc trang giới thiệu đầy đủ về LEED tại đây.

Dịch vụ của GreenBIM tư vấn chứng nhận LEED

GreenBIM Engineering làm việc với nhóm dự án để tối ưu hóa việc lựa chọn tiêu chí, lập báo cáo và xác thực việc triển khai trên thực tế, quản lý việc nộp hồ sơ LEED trực tuyến để đạt được chứng nhận LEED với mức cao nhất có thể.

Giai đoạn 1 – Nghiên cứu khả thi

 • Phân tích khả năng đạt LEED
 • Họp khởi động thiết kế bền vững
 • Đánh giá tính khả thi
 • Rà soát các tiêu chí LEED
 • Đưa ra kế hoạch hành động và bảng điểm LEED

Giai đoạn 2 – Dịch vụ tư vấn LEED giai đoạn thiết kế

 • Đề xuất thiết kế và điều phối LEED
 • Rà soát các tiêu chí ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật
 • Giải thích về yêu cầu của LEED và các phương án thay thế
 • Rà soát các tiêu chí ở giai đoạn thi công

Giai đoạn 3 – Mô phỏng năng lượng và Chiếu sáng tự nhiên

 • Mô phỏng năng lượng toàn bộ công trình
 • Mô hình hóa và nghiên cứu chiếu sáng tự nhiên

Giai đoạn 4 – Dịch vụ tư vấn LEED giai đoạn thi công

 • Đào tạo & tập huấn các biện pháp thi công xanh tại công trường
 • Cung cấp các phương án thi công phong phú
 • Thăm công trường xây dựng, xác thực việc thực hiện kế hoạch thi công và các yêu cầu LEED
 • Rà soát dữ liệu thiết bị, bảng cắt, MSDS tuân thủ LEED.

Giai đoạn 5 – Chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký LEED

 • Cung cấp CIR (Quy tắc giải thích tiêu chí) để làm rõ các yêu cầu của các tiêu chí
 • Nộp hồ sơ LEED cho giai đoạn thiết kế
 • Giải trình trong suốt thời gian đánh giá
 • Nộp hồ sơ LEED cho giai đoạn thi công
 • Giải trình cuối cùngYêu cầu Báo giá Miễn phí

Dịch vụ Chứng nhận LEED

Báo giá miễn phí & không ràng buộc trách nhiệm. Trả lời trong 24 tiếng.

Yêu cầu Báo giá Miễn phí