LEED

Hệ thống đánh giá LEED (Dẫn đầu trong Thiết kế Năng lượng & Môi trường) được phát triển bởi Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC). USGBC là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động dựa trên những lợi ích và tiếng nói chung của ngành công nghiệp xây dựng với hơn 18,000 công ty và tổ chức thành viên. Các biện pháp thiết kế xây dựng công trình xanh có thể giảm thiểu đáng kể các tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc tăng hiệu năng, áp dụng các phương pháp thiết kế, thi công và vận hành hàng đầu trên thị trường. Một lợi ích bổ sung nữa là việc vận hành và quản lý xanh giúp giảm chi phí vận hành, tăng khả năng bán bất động sản, tăng năng suất lao động, và giảm đáng kể các vụ việc phát sinh do các vấn đề về môi trường không khí trong nhà.

Hệ thống đánh giá LEED được thiết kế để xếp hạng các công trình thương mại, hành chính, nhà ở mới và hiện hữu. Chúng được phát triển dựa trên các nguyên tắc năng lượng và môi trường được chấp nhận, và tạo ra sự cân bằng giữa các biện pháp đã được áp dụng rộng rãi và các khái niệm mới. Hệ thống xếp hạng được cấu thành bởi thành 8 mục, như trên hình:

Hơn nữa, LEED bao gồm các tiêu chí ưu tiên khu vực để giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể liên quan tới địa lý, thừa nhận tầm quan trọng của điều kiện địa phương trong việc xác định thiết kế môi trường và biện pháp thi công tốt nhất.

LEED cân nhắc quá trình phát triển và triển khai dự án khác nhau trong thiết kế công trình và thị trường xây dựng, thông qua hệ thống xếp hạng cho từng loại hình, lĩnh vực, và quy mô dự án cụ thể: LEED cho Lõi & Vỏ (Core & Shell), LEED cho Xây dựng mới (New construction), LEED cho Trường học (Schools), LEED cho Khu vực (Neighborhood Development), LEED cho Bán lẻ (Retail), LEED cho Y tế (Healthcare), LEED cho Nhà ở (Homes), LEED cho Nội thất thương mại (Commercial Interior) và LEED cho Tòa nhà hiện hữu (Existing Buildings).

Tất cả các hệ thống xếp hạng LEED đều có 100 điểm cơ bản. Tiêu chí Đổi mới trong thiết kế (hoặc vận hành) và Tiêu chí ưu tiên khu vực cho phép các dự án nhận thêm đến 10 điểm thưởng. Việc phân bổ điểm giữa các tiêu chí được tính toán dựa trên các tác động môi trường tiềm năng và lợi ích cho con người của mỗi tiêu chí đối với một danh mục các tác động. Các tác động được xác định bởi ảnh hưởng lên môi trường hoặc con người của việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì tòa nhà, như phát thải khí nhà kính, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chất độc và chất gây ung thư, các chất ô nhiễm không khí và nước.

Các tòa nhà đạt điểm dựa trên mức độ chiến lược bền vững khác nhau mà chúng đạt được. Càng nhận được nhiều điểm thì mức độ chứng nhận đạt được càng cao:

• Đạt 40–49 điểm
• Bạc 50–59 điểm
• Vàng 60–79 điểm
• Bạch kim 80 điểm trở lên

Các nhóm dự án tương tác với Viện Chứng nhận Công trình Xanh (GBCI) trong quá trình đăng ký và chứng nhận dự án. GBCI được thành lập vào năm 2008 với tư cách là một tổ chức được độc lập với sự hỗ trợ của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ. GBCI quản lý các chương trình chứng nhận và chứng nhận liên quan đến thực hành xây dựng xanh.

Viện Chứng nhận Công trình Xanh đã phát triển một hệ thống đánh giá chuyên gia LEED Professional để biểu thị sự dẫn đầu trong công trình xanh, trong đó các chuyên gia xây dựng chuyên nghiệp được chứng nhận LEED với kiến thức và kỹ năng để quản lý thành công quy trình chứng nhận LEED.

Tất cả các nhân viên của GreenBIM Engineering là LEED được công nhận Chuyên gia có chuyên môn về LEED.

Thị trường công trình xanh đang phát triển và thay đổi hàng ngày. Các công nghệ và sản phẩm mới đang được đưa vào thị trường và các thiết kế và thực hành sáng tạo đang chứng minh tính hiệu quả của chúng. Các hệ thống xếp hạng LEED và hướng dẫn tham khảo cũng đang phát triển.

LEED v4, phiên bản mới nhất của chương trình xây dựng LEED Green, đã được giới thiệu tại hội nghị Greenbuild hàng năm của USGBC. LEED v4 khuyến khích và đẩy nhanh việc áp dụng các hoạt động xây dựng và phát triển xanh bền vững trên toàn cầu, thông qua việc thiết lập và thực hiện các công cụ và tiêu chí hiệu suất được chấp nhận rộng rãi. Nó bao gồm các lĩnh vực thị trường mới, công cụ và nguồn lực hỗ trợ tiết kiệm thời gian, tập trung hơn vào việc xây dựng quản lý hiệu suất và các danh mục tác động mới.